ghost recon frontline

  1. HaiiDeas

    Ubisoft thông báo "khai tử" Ghost Recon Frontline cùng ba tựa game khác

    Trong cuộc họp với nhà đầu tư gần đây, Giám đốc tài chính Frederick Duguet của Ubisoft đã thông báo hủy bỏ bốn tựa game theo kế hoạch ổn định số lượng nhân viên vào cuối năm tài chính 2023, đồng thời công ty muốn tập trung nhiều hơn vào các cơ hội phát triển trong thời gian tới. Các tựa game sẽ...
Top Bottom