ghost win 7 tib 2019

  1. Ghost Win7 Ultimate (X64 – X86) - No Driver, Tích hợp Driver sata & USB3.0

    Thông tin bản ghost Win: Máy cấu hình thấp và máy bàn, laptop chạy tốt Được làm từ bản Windows 7 Ultimate SP1(x64 – x86) từ microsoft được giữ nguyên gốc không thay đổi hay thêm bớt gì trong hệ thống. Tích hợp 1 số hotfix đi kèm. Tích hợp Driver Sata, đầy đủ của các dòng máy mới nhất hiện nay...
Top Bottom