gia sư tp hcm

  1. Điểm lưu ý giữa tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh học thuật

    Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành là một nội dung thuộc mảng tiếng Anh nhưng chỉ dành riêng cho một đối tượng người học cùng từ ngữ chuyên dụng của một ngành. Nhìn chung, hệ thống ngữ pháp và cấu trúc câu trong tiếng Anh chuyên ngành không khác gì chương trình đã được học ở phổ...
Top Bottom