giấc mơ

  1. System32

    Chúng ta có cần phải mơ một giấc mơ lớn?

    Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, nôm na như là nếu đã lỡ phải mơ thì chắc chắn phải mơ cho lớn, một giấc mơ hoàn vũ. Vậy, liệu thực sự có cần phải như vậy không? Không thể phủ nhận rằng, ước mơ trong một đời người tương đối quan trọng. Nó nói lên được những khao khát, những hoài bão, và kéo theo đó...
Top Bottom