giám đốc đối ngoại của huawei

  1. Khương Đình

    Giám đốc đối ngoại của Huawei khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ về tầm nhìn của Huawei tại khu vực

    Mặc dù môi trường bên ngoài đầy thách thức và phức tạp vào năm 2021, Huawei vẫn duy trì hoạt động mạnh mẽ và tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội. Châu Á - Thái Bình Dương là luôn là thị trường trọng điểm của Huawei. Ngân sách đầu tư cho vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển...
Top Bottom