giao diện macos

  1. Nguyễn_Cương

    "Hô biến" Windows 11 thành giao diện MacOS tuyệt đẹp với các Mac Theme Pack miễn phí này

    MacOS thường được người dùng yêu thích vì nó vô cùng mượt mà cũng như có một giao diện đẹp mắt khiến người dùng Windows cũng phải thèm muốn. Đó là lý do tại sao các theme MacOS được tạo ra để giúp người dùng Windows có thể trải nghiệm một phần giao diện đẹp mắt của MacOS ngay trên PC, laptop...
Top Bottom