giấy bọc hàng

  1. CUNG ỨNG FDC VIỆT NAM

    GIẤY GÓI HÀNG (Giấy bọc hàng) – GIẤY KRAFT GÓI HÀNG (Giấy xi măng gói hàng)

    Giấy gói hàng (Giấy bọc hàng) – Giấy kraft gói hàng (Giấy xi măng gói hàng) Giấy gói hàng / giấy bọc hàng bao gồm nhiều loại giấy khác nhau, trong đó được sử dụng phổ biến nhất là: giấy tái sinh, giấy kraft gói hàng /giấy xi măng gói hàng,….. Giấy gói hàng tái sinh giá rẻ: Là loại giấy được Công...
Top Bottom