giấy lót bàn cắt

  1. CUNG ỨNG FDC VIỆT NAM

    GIẤY LÓT (Giấy lót bàn cắt), GIẤY TRẢI VẢI giá rẻ

    Giới thiệu thông số kĩ thuật “Giấy lót“ / “Giấy trải vải“ Tên sản phẩm: Giấy lót – Giấy lót vải – Giấy lót bàn cắt – Giấy trải vải – Giấy trải bàn cắt vải. Loại giấy: Giấy tái sinh trắng. Định lượng: 40gms, 60gms Quy cách: Cuộn 160cm, 185cm (Lõi ống 114) Trọng lượng: 50kg/Cuộn Phương thức đóng...
Top Bottom