giay so do

  1. CUNG ỨNG FDC VIỆT NAM

    Giấy sơ đồ, giấy giác sơ đồ ngành may

    Giới thiệu “giấy sơ đồ” /”giấy giác sơ đồ” ngành may Giấy sơ đồ hay còn gọi là giấy giác sơ đồ là một quá trình sắp xếp các chi tiết của một hay nhiều sản phẩm ngành may mặc. Sử dụng cùng một cỡ hay nhiều cỡ số trên bề mặt vải (giấy) sao cho diện tích sử dụng là ít nhất và đảm bảo yêu cầu kỹ...
Top Bottom