giọng nói siri

  1. Nguyễn_Cương

    Apple giới thiệu giọng nói không phân biệt giới tính cho Siri: "không phải nam hay nữ"

    Trong những năm qua, trợ lý ảo Siri của Apple luôn có một chất giọng nữ, tuy không dễ thương và nữ tính cho lắm những cũng đủ làm người dùng iPhone, iPad và Mac hài lòng. Tuy nhiên, Apple hiện thừa nhận rằng người dùng cần một số cải tiến liên quan đến giọng nói của Siri khi công ty hiện đã...
Top Bottom