giật lag

  1. Nguyễn_Cương

    Apple phải bồi thường 20 triệu USD cho người dùng iPhone 4s sử dụng iOS 9 vì làm giảm hiệu năng

    Bảy năm trước, một nhóm người tiêu dùng giận dữ ở New York và New Jersey đã đệ đơn kiện Apple khi nhóm này tuyên bố rằng công ty đang cố tính giảm hiệu nặng của iPhone 4s khi phát hành iOS 9. Vào thời điểm đó, iOS 9 là phiên bản mới nhất và tuyệt vời nhất, cải thiện nền tảng của hệ điều hành...
Top Bottom