glimmer

  1. TR03

    [Android] Glimmer: Báo thức với màn hình hiển thị theo thời gian thực

    Glimmer là ứng dụng báo thức êm dịu, nó sẽ bắt chước việc mặt trời mọc như ngoài đời thực vào màn hình điện thoại của bạn, từ từ làm sáng màn hình để đánh thức bạn vào ngày mới hoặc nó sẽ bắt trước tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng để báo ngày mới đã bắt đầu và còn nhiều điều thú vị khác chờ bạn...
Top Bottom