gods will fall

  1. HaiiDeas

    "Đại chiến người và thần" trong tựa game Gods Will Fall đang được miễn phí trên EGS

    Sự thống trị của các vị thần đối với nhân loại đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Bất chấp những điều tàn ác và đau khổ, các vị thần mong muốn được thờ phụng theo cách mù quáng thông qua lời thề trung thành từ tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên thế giới. Nếu không thuận theo ý muốn của các thần...
Top Bottom