good lock 2023

  1. HaiiDeas

    Mời tải Good Lock 2023 kèm tất cả các plugin dành cho One UI 5.0

    Với Good Lock 2023, Samsung mang đến một số thay đổi và tính năng mới đáng chú ý, bao gồm nâng cấp Quick Star, Nav Star, Home Up, ClockFace. Riêng gói quản lý Good Lock sẽ hỗ trợ tạo Meme dễ dàng hơn trong Kids Cafe, thêm chức năng kiểm soát cài đặt máy ảnh và điều chỉnh menu cài đặt. Tải về...
Top Bottom