goog account

  1. HaiiDeas

    Tài khoản G-Suite cũ có thể chuyển dữ liệu sang tài khoản miễn phí

    Trước đây, Google từng cung cấp gói G Suite miễn phí cho người dùng sở hữu tài khoản với tên miền tùy chỉnh. Trong năm 2012, công ty đã ngừng dịch vụ này để chuyển sang phát triển dự án Workspace với nhiều hỗ trợ hơn, nhưng các tài khoản miễn phí trước đó từ G Suite vẫn được phép tiếp tục sử...
Top Bottom