google calcutor

  1. HaiiDeas

    Google Calculator và Clock nhận bản cập nhật mới với ngôn ngữ thiết kế Material You trên Android 12

    Trong bản phiên bản Android 12 beta 5 được phát hành vào hôm qua, Google đã cập nhật hai ứng dụng Máy tính và Đồng hồ với một số thay đổi cùng giao diện được thiết kế lại theo phong cách Material You mới. Trên ứng dụng Google Clock 7.0, phần nền của nút chức năng và thẻ tròn cho từng mục báo...
Top Bottom