google camear mod

  1. HaiiDeas

    Mời tải về Google Camera 8.6.263 MOD dành cho mọi dòng máy Android [U]

    Hiện tại, phiên bản Google Camera 8.6 MOD V1 dành cho mọi dòng máy Android không phải Pixel đã được phát hành bởi DEV BSG, dựa trên phiên bản gốc trích xuất từ Pixel 6 Pro. Các bạn có thể cài đặt nếu đã nâng cấp thiết bị của mình lên Android 11, 12 và 13 nhé. Google Camera 8.6 có gì mới? Theo...
  2. HaiiDeas

    Mời tải Google Camera Ultra CVM MOD mới nhất dựa trên GCam 8.1 dành cho nhiều dòng máy Android

    Đây là bản cập nhật mới nhất của Google Camera Ultra CVM MOD (v8.1) dựa trên GCam 8.1.101 do dev Arnova phát triển. Về cơ bản thì UltraCVM cũng tương tự những bản mod Google Camera khác, nhưng được tùy chỉnh để phù hợp với một số dòng cảm biến đặc thù như IMX586, S5KHMX, IMX686, IMX582, S5KGM1...
Top Bottom