google camera go 3.8

  1. HaiiDeas

    Mời tải về Google Camera GO 3.8 dành cho mọi thiết bị Android

    Vừa qua, các nhà phát triển đã trích xuất thành công phiên bản Google Camera Go 3.6 (hay Camera from Google 3.6), bổ sung thêm tính năng quyết mã QR mới từ máy ảnh, Chế độ chụp ban đêm hoạt động nhanh hơn và chất lượng ảnh tốt hơn. Các tính năng của Google Camera Go gần đây nhất: Sử dụng Chế...
Top Bottom