google pixel buds pro

  1. HaiiDeas

    [I/O22] Google ra mắt Pixel Buds Pro với chip âm thanh tùy chỉnh, âm thanh không gian và ANC

    Tại Hội nghị Google I/O 2022 đang diễn ra, Google đã công bố nhiều thiết bị phần cứng mới thay vì chỉ tập trung vào phần mềm. Một sản phẩm được quan tâm trong khuôn khổ sự kiện năm nay là dòng tai nghe Pixel Buds Pro. Pixel Buds Pro là một sản phẩm mới trong dòng tai nghe của Google, hỗ trợ ANC...
Top Bottom