google play on windows 11

  1. Nguyễn_Cương

    Công cụ giúp cài đặt Google Play Store trên Windows 11 hóa ra lại là Trojan cực kỳ độc hại

    Một công cụ Windows ToolBox phổ biến được nhiều người dùng sử dụng để thêm kho ứng dụng Google Play vào Windows Subsystem for Android của Windows 11 mới đây đã bị phát hiện bí mật tự động lây nhiễm vào PC của người dùng các file lệnh độc hại, với khả năng thêm malware và các extension trên...
  2. Nguyễn_Cương

    Hacker cài đặt thành công Google Play Store trên Windows 11, giúp mang mọi ứng dụng, game Android lên PC

    Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng thì Microsoft cũng đã cho phép người dùng có thể trải nghiệm được tính năng hỗ trợ chạy ứng dụng Android trên hệ điều hành Windows 11 mới nhất của hãng. Tính năng này hiện được thử nghiệm thông qua một ứng dụng có sẵn trên Microsoft Store mang tên Windows...
Top Bottom