google play store 31

  1. HaiiDeas

    Mời cập nhật Google Play Store v31 và v32 mới nhất (APK/APKs)

    Trong bản cập nhật gần đây cho Play Store, Google đã phá vỡ cơ cấu Cập nhật hệ thống trên nhiều thiết bị Android. Đối với các dòng máy Pixel, tùy chọn này hiện bị loại bỏ hoàn toàn và không thể truy cập được. Đối với các OEM bên thứ ba như Nothing, Xiaomi, Nokia, Samsung, OnePlus, Motorola, tùy...
Top Bottom