google play store v32

  1. HaiiDeas

    Mời cập nhật Google Play Store v32 mới nhất dành cho smartphone Android (APK/APKs)

    Vừa qua, Google đã phát hành bản cập nhật mới cho Play Store nhằm nâng cao trải nghiệm cũng như bổ sung một số tính năng mới. Trong trường hợp nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật của hai ứng dụng này thì dưới đây là liên tải về và cài đặt dưới dạng tệp APK. Bản cập nhật Google Play Store mới...
Top Bottom