google play store web

  1. HaiiDeas

    Hướng dẫn trải nghiệm trước giao diện mới của Google Play Store phiên bản web, không cần VPN

    Hiện tại, Google đang triển khai thử nghiệm giao diện mới của cửa hàng Play Store trên nền web tại một số quốc gia nhất định. Tuy nhiên, để trải nghiệm trước phiên bản này, bạn không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng hay công cụ hỗ trợ nào (thông thường sẽ cần đến các app VPN để chuyển hướng kết nối...
Top Bottom