google suite

  1. HaiiDeas

    Tài khoản G-Suite cũ có thể chuyển dữ liệu sang tài khoản miễn phí

    Trước đây, Google từng cung cấp gói G Suite miễn phí cho người dùng sở hữu tài khoản với tên miền tùy chỉnh. Trong năm 2012, công ty đã ngừng dịch vụ này để chuyển sang phát triển dự án Workspace với nhiều hỗ trợ hơn, nhưng các tài khoản miễn phí trước đó từ G Suite vẫn được phép tiếp tục sử...
  2. HaiiDeas

    Tất cả tài khoản miễn phí "kế thừa" của Google Suite sẽ bị buộc phải trả phí cho Workspace trong năm nay

    Vào năm 2020, Google Suite đã được thay đổi tên thương hiệu thành Workspace như một phần trong quy trình tổ chức lại hàng loạt ứng dụng cho tương lai. Nhiều gói đăng ký khác nhau từ người dùng cũng được di chuyển theo, tạo nên làn sóng miễn phí lớn chưa từng có đối với các dịch vụ được quy hoạch...
Top Bottom