gundam

  1. thudm

    [Cuộc sống] Mặc mưa lũ nghiêm trọng, chị vợ này vẫn bơi qua dòng nước để cứu... đồ chơi Gundam cho chồng

    Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc đang rất nghiêm trọng trong suốt tháng vừa qua. Tại Tú Sơn, Trùng Khánh, nước lũ đã ngập vào nhà dân và dâng rất cao. Nhiều người đã phải bỏ nhà cửa mà di tản. Vậy nhưng bộ sưu tập đồ chơi Gundam của cặp vợ chồng này vẫn được an toàn nhờ nỗ lực tuyệt vời của cô...
Top Bottom