hệ thống tản nhiệt

  1. Nguyễn_Cương

    4 lý do hàng đầu giải thích vì sao Apple không trang bị hệ thống tản nhiệt cho iPhone như Gaming Phone

    Trong những năm gần đây, rất nhiều mẫu Gaming Phone được các nhà sản xuất ra mắt nhằm phục vụ cho nhu cầu chơi game trên smartphone của một bộ phận lớn người dùng. Tất cả những Gaming Phone này đều nhấn mạnh một điều, đó là khả năng tản nhiệt khi chúng thường đi kèm với một hệ thống tản nhiệt...
Top Bottom