hạ viện mỹ

  1. HaiiDeas

    Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tư hàng triệu USD vào cổ phiếu NVIDIA trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu về khoản trợ cấp 52 tỷ USD cho ngành chip

    Theo tài liệu tài chính của Quốc hội Hoa Kỳ mới được tiết lộ (thông qua Business Insider), chồng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Paul Pelosi, đã tiến hành đầu tư hàng triệu USD vào cổ phiếu của NVIDIA trước khi khoản trợ cấp 52 tỷ USD cho ngành chip tại nước Mỹ được đưa ra bỏ phiếu. Trong...
  2. IMEI Phạm

    Đảng Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ trình dự luật bãi bỏ bảo vệ các Big Tech khỏi Mục 230

    Tình hình cho Big Tech đúng như dự báo trước đó rằng sẽ không yên ổn khi mới đây, các dân biểu Đảng Cộng hòa Cathy McMorris Rodgers và Jim Jordan đã soạn thảo dự luật bãi bỏ các biện pháp bảo vệ từ Mục 230 (hay Section 230) khỏi các Big Tech và yêu cầu các công ty này báo cáo bất kỳ quyết định...
Top Bottom