hiệu năng chơi game

  1. Nguyễn_Cương

    Kết quả benchmark cho thấy, hiệu năng bản build rò rỉ của Windows 11 nhanh hơn Windows 10 tới 10%

    Vào ngày 24 tháng 6 sắp tới, Microsoft sẽ tổ chức một sự kiện để công bố phiên bản Windows sắp tới, đây sẽ không phải là một biến thể khác của Windows 10 mà là một hệ điều hành hoàn toàn mới mang tên Windows 11. Tuy nhiên vài ngày trước, xuất hiện bản build của Windows 11 rò rỉ trên mạng, cho...
  2. Nguyễn_Cương

    So sánh hiệu năng chơi game giữa Windows 10 và bản build Windows 11 bị rò rỉ

    Vào ngày 24 tháng 6 sắp tới, Microsoft sẽ tổ chức một sự kiện để công bố phiên bản Windows sắp tới, đây sẽ không phải là một biến thể khác của Windows 10 mà là một hệ điều hành hoàn toàn mới mang tên Windows 11. Tuy nhiên vài ngày trước, xuất hiện bản build của Windows 11 rò rỉ trên mạng, cho...
Top Bottom