#hoinghitructuyen

  1. Hội nghị trực tuyến

    Đơn vị tổ chức sự kiện trực tuyến

    Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, tổ chức sự kiện là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nhất với toàn bộ mọi hoạt động bị dừng lại để ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh. Vega Production là đơn vị đi tiên phong trong việc cung cấp những giải pháp tổ...
Top Bottom