holoiso

  1. Nguyễn_Cương

    Đã có thể cài đặt SteamOS - hệ điều hành của Steam Deck ngay trên PC sử dụng GPU AMD

    Được phát hành vào đầu năm 2022, Steam Deck là một hệ máy chơi game cầm tay có màn hình trung tâm lớn được bao quanh bởi các nút điều khiển. Để hỗ trợ chơi game PC, Valve đã thiết kế Steam Deck để chạy trên một hệ điều hành của riêng hãng mang tên SteamOS dự trên Linux. Tuy nhiên ở thời điểm...
Top Bottom