home pod 16

  1. HaiiDeas

    Tổng hợp thông tin về iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 và tvOS 16 trước thềm WWDC 2022

    WWDC 2022 diễn ra vào ngày 6 tháng 6 sẽ cho chúng ta biết thêm về các kế hoạch của Apple liên quan đến iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 và tvOS 16. Ngoài ra, cũng có thể góp mặt một số thiết bị phần cứng mới hoặc giới thiệu về sản phẩm trong tương lai. Để giúp các bạn nhanh chóng cập nhật...
Top Bottom