homepod 15.1

  1. HaiiDeas

    Apple phát hành macOS Monterey, iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 và HomePod 15.1 (RC)

    Không lây sau khi kết thúc sự kiện 'Unleashed' diễn ra vào rạng sáng hôm nay, Apple đã nhanh chóng phát hành loạt phần mềm macOS Monterey, iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 và HomePod 15.1 Release Candidate (RC). Đây là đợt thử nghiệm cuối cùng đối với các Developers và người dùng tham gia...
Top Bottom