hong leong

  1. thudm

    HLB Connect: Giải pháp ngân hàng thế hệ số mới từ Hong Leong Bank

    Được thiết kế để đáp ứng phong cách sống nhanh, bận rộn và ngày càng số hóa, chỉ cần 2 bước cùng HLB Connect, người dùng đã trở thành khách hàng của ngân hàng Hong Leong Việt Nam để tận hưởng trải nghiệm dịch vụ tài chính và thương mại điện tử 24/7. Ông Dương Đức Hùng- TGĐ Ngân hàng Hong Leong...
Top Bottom