horizon

  1. Piipii245

    Pixel 7 và 7 Pro không có hình nền "Horizon"

    Đối với máy Pixel 7 và 7 Pro, Google đã giới thiệu một bộ sưu tập hình nền điện thoại mới và cũng loại bỏ hình nền động “Horizon” vì một vài lý do. Được ra mắt cùng với chiếc Pixel 2016 và Pixel XL như là một phần trong bộ sưu tập The Live Earth - thì Horizon mang trong mình một thông điệp “Hãy...
Top Bottom