hotspot shield

  1. Hải Đại Bàng

    Những cách đơn giản nhất để vào facebook trên máy tính và điện thoại khi bị "chậm"

    Nếu không vào được facebook thì ngoài cách đổi DNS của Google ra, các bạn cũng có thể sử dụng VPN. Chúng ta sẽ không bàn về VPN là gì và cách hoạt động trong bài này nhé. Ngoài ra nếu tuyến cáp quang đi quốc tế trục trặc không vào được các trang The Verge, Techinsider... thì cũng có thể sử dụng...
Top Bottom