huawei apac digital innovation 2022

  1. Shujang

    Huawei APAC Digital Innovation 2022: Đổi mới Sáng tạo vì một Châu Á Thái Bình Dương Kỹ thuật số

    Hội nghị Đổi mới Kỹ thuật số Huawei APAC 2022 do Huawei và ASEAN Foundation đồng tổ chức, đã chính thức khai mạc hôm nay. Sự kiện quy tụ hơn 1.500 quan chức chính phủ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đối tác và nhà phân tích từ hơn 10 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đến để...
Top Bottom