hyundai motor

  1. IMEI Phạm

    Hyundai Motor sắp thử nghiệm dịch vụ xe đưa đón tự hành RoboShuttle từ 9/8 tới đây

    Công ty Hyundai Motor Company thông báo sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm dịch vụ RoboShuttle (được đặt tên theo hai chữ "Robot" và "Shuttle") vào 9/8 tới đây. Đây là dịch vụ xe đưa đón có sức chứa cao sẽ đáp ứng được nhu cầu và được hỗ trợ bởi tính năng lái xe tự động và AI sẽ hoạt động dọc theo...
Top Bottom