ibeacon

  1. IMEI Phạm

    Vì sao iPhone luôn tự động bật kết nối Bluetooth sau khi cập nhật iOS dù không sử dụng đến?

    Có lẽ vấn đề tự động bật kết nối Bluetooth sau khi cập nhật iOS khiến nhiều người dùng rất bực mình và cảm thấy phiền toái vì bản thân chưa cần đụng đến tính năng đó. Vậy thì nguyên nhân cho câu chuyện này là vì đâu? Theo đó, TECHRUM đã thử đi tìm vấn đề này nhưng hầu như không có kết quả nào...
Top Bottom