icon changer

  1. Duy Lê

    Hướng dẫn thay đổi riêng lẻ từng biểu tượng icon trên smartphone, tablet chạy Android

    Trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google, bạn có thể cá nhân hóa mạnh mẽ chiếc smartphone hoặc tablet của mình bằng cách thay đổi hình nền, áp dụng các bộ launcher hay icon mới. Tuy nhiên, nếu như có một biểu tượng icon nào đó mà bạn muốn thay đổi một cách riêng lẻ thì sao? Mời...
Top Bottom