information technology

  1. priecgroup123

    HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN, AN NINH MẠNG VIỆT NAM 2020

    Hội thảo & Triển lãm quốc tế về An toàn, An ninh mạng (Vietnam Security Summit) bắt đầu từ năm 2019 đã nhanh chóng khẳng định vị trí là một trong những sự kiện mang tầm cỡ lớn nhất tại Việt Nam. Website: VIETNAM SECURITY SUMMIT Book here: Đăng ký tham dự | Vietnam Security Sumit Thời gian...
  2. khangpham1110

    Đăng ký khóa học JavaScript miễn phí cho người mới bắt đầu trị giá 199$

    Khóa học này sẽ giúp học viên sẽ được học những điều cơ bản của JavaScript, và nhiều hơn nữa để giúp họ có kinh nghiệm phát triển web của mình trong tương lai. Nội dung khóa học bao gồm: Giới thiệu về JavaScript Các hàm trong JavaScript Các nhà khai thác trong JavaScript Flow Control trong...
Top Bottom