install driver

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft cảnh báo rằng bản cập nhật October 2020 Patch Tuesday có thể gây ra lỗi không cài đặt được driver trên Windows 10

    Với bản cập nhật sửa lỗi October 2020 Patch Tuesday được phát hành vào thứ ba tuần trước, Microsoft đã thực hiện một thay đổi nhằm mục đích thắt chặt việc xác minh driver của Windows 10. Thay đổi này đã được giới thiệu để ngăn chặc các phần mềm độc hại khai thác các driver dễ bị tin tặc tấn...
Top Bottom