intel optane

  1. Chu Hiển Đạt

    Bộ nhớ Intel Optane gặp vấn đề với Windows 10 May 2020 Update và đây là cách xử lý

    Intel đã chính thức xác nhận rằng bộ nhớ Intel Optane có vấn đề với Windows 10 May 2020 Update (version 2004). Nếu đang xài bộ nhớ Intel Optane và đã "lỡ" cập nhật thành công Windows 10 May 2020 Update thì đây sẽ là hướng để bạn đọc giải quyết vấn đề. Xem thêm: Khám phá Windows 10 May 2020...
Top Bottom