ios 15.5 rc

  1. HaiiDeas

    Apple chính thức phát hành iOS 15.5 / iPadOS 15.5, bạn đã cập nhật chưa? [U]

    Sau hơn một tháng thử nghiệm, Apple hiện đã chính thức phát hành phiên bản iOS 15.5 / iPadOS 15.5 dành cho công chúng, mang đến một số cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng. Apple cho biết iOS 15.5 mang đến một số cải tiến cho Apple Cash, hỗ trợ yêu cầu và gửi tiền dễ dàng hơn từ...
Top Bottom