ios 16.2 beta

  1. HaiiDeas

    Apple phát hành bản thử nghiệm iOS 16.2 và iPadOS 16.2 beta 4

    Vào rạng sáng nay, Apple tiếp tục phát hành bản beta thứ tư của iOS 16.2 và iPadOS 16.2 cho cả nhà phát triển và người dùng đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm công khai. Với bản cập nhật này, phần lớn những thay đổi sẽ tập trung vào việc sửa lỗi cũng như tăng tính ổn định của hệ thống...
  2. HaiiDeas

    Apple phát hành bản cập nhật 'Phản hồi bảo mật nhanh' lần 2 cho iOS 16.2 beta

    Vào rạng sáng nay, Apple tiếp tục phát hành đợt cập nhật thử nghiệm 'Phản hồi bảo mật nhanh - Rapid Security Response (RSR)' dành cho người dùng iOS 16.2 beta, đánh dấu sự ra mắt của bản cập nhật RSR thứ hai kể từ khi tính năng này được phát hành trên iOS 16. Bản cập nhật phản hồi bảo mật nhanh...
Top Bottom