ios app

 1. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 19.12

  Hiện tại trên cửa hàng App Store hiện đang miễn phí khá nhiều ứng dụng iOS hấp dẫn trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất...
 2. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 18.12

  Tổng hợp danh sách app iOS trên App Store hiện đang miễn phí tải về trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi thời gian diễn ra chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi...
 3. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 17.12

  Trên App Store hiện tại đang miễn phí một số app/game khá hấp dẫn dành cho smartphone iOS trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi thời gian diễn ra chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn...
 4. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 16.12

  Hiện tại, trên Apple đang miễn phí một số app/game khá hấp dẫn dành cho smartphone iOS trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi thời gian diễn ra chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và...
 5. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 15.12

  Tổng hợp thêm một số app/game đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn dành cho smartphone iOS, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể...
 6. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 14.12

  Chia sẻ danh sách tổng hợp app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất...
 7. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 13.12

  Tổng hợp danh sách app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ lúc...
 8. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 12.12

  Tiếp tục làm mới danh sách các app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi...
 9. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 11.12

  Tổng hợp danh sách các app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời anh em cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ...
 10. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 10.12

  Cập nhật dánh sách tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi...
 11. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 09.12

  Tổng hợp dánh sách các app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ...
 12. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 08.12

  Hiện tại, trên cửa hàng App Store đang miễn phí khá nhiều app iOS đáng chú ý dành cho iPhone, iPad và iPod touch, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi thời gian diễn ra chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian...
 13. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 06.12

  Tiếp tục làm mới danh sách tổng hợp app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay...
 14. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 03.11

  Tiếp tục làm mới danh sách tổng hợp app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay...
 15. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 02.11

  Tổng hợp danh sách app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ lúc...
 16. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 01.11

  Cập nhật danh sách tổng hợp app/game iOS đang được miễn phí trong thời gian ngắn trên cửa hàng App Store, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất...
 17. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 31.10

  Chia sẻ danh sách tổng hợp app/game iOS đang được miễn phí trong thời gian ngắn trên cửa hàng App Store, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất...
 18. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 30.10

  Tiếp tục làm mới danh sách app/game iOS đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn, mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất...
 19. Hải Hài Hước

  Ứng dụng Apple Clips cập nhật phiên bản 3.0, tùy chỉnh tỷ lệ khung hình, quay HDR với iPhone 12 và nhiều tính năng thú vị khác

  Vừa qua, Apple đã phát hành phiên bản ứng dụng Clips 3.0 với nhiều thay đổi và tính năng đáng chú ý như quay video HDR trên iPhone 12, "đại tu" giao diện người dùng, bổ sung nhiều tùy chọn tỷ lệ khung hình, hỗ trợ cả hai chế độ phong cảnh và chân dung... Về phần giao diện, khi sử dụng trên...
 20. Hải Hài Hước

  Tổng hợp các app/game iOS đang được miễn phí trên App Store ngày 29.10

  Hiện tại, trên cửa hàng App Store đang miễn phí một số app/game iOS trả phí khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Lưu ý rằng, ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi...
Top Bottom