ios gods

  1. HaiiDeas

    Sideloadly cập nhật phiên bản mới, sửa các lỗi nhỏ và cải tiến giao diện người dùng

    Nhân dịp nghỉ lễ và chào đón năm mới 2022, nhóm phát triển Sideloadly đã phát hành bản cập nhật mới cho công cụ này (v0.24.0), tập trung vào việc sửa các lỗi nhỏ và cải tiến giao diện người dùng để mang đến trải nghiệm tốt hơn. Các thay đổi trong bản cập nhật mới: Cập nhật các thư viện của...
Top Bottom