ipad pro m1 5g

  1. IMEI Phạm

    Với iOS | iPadOS 15, iPhone 12 series và iPad Pro M1 hiện có thể ưu tiên kết nối 5G thông qua Wi-Fi

    iPhone 12 series | iPad Pro M1 là những thiết bị Apple đầu tiên hỗ trợ kết nối 5G. Với iOS | iPadOS 15, các thiết bị này sẽ có thể chọn kết nối 5G thông qua Wi-Fi tùy thuộc vào việc kết nối. Theo đó, khi kết nối 5G vẫn đang dần được triển khai tại Mỹ, Apple đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra mắt...
Top Bottom