ipados 15.0.1

  1. HaiiDeas

    Apple phát hành iOS 15.0.1, sửa lỗi không thể mở khoá iPhone bằng Apple Wacth

    Vào rạng sáng nay, Apple phát hành bản cập nhật khẩn cấp dành cho thiết bị đã cập nhật lên phiên bản iOS 15. Trong đó gồm các phần sửa lỗi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Bản cập nhật này bao gồm các phần sửa lỗi dành cho iPhone. Mở khóa iPhone bằng Apple Watch có thể không hoạt...
Top Bottom