ipados 15.0.2

  1. Hải Hài Hước

    Apple phát hành iOS 15.0.2, sửa lỗi một số lỗi liên quan đến AirTag, CarPlay và Ví da có gắn chip theo dõi

    Không lâu sau khi khóa sign iOS 15.0, Apple tiếp tục phát hành iOS 15.0.2 và iPadOS 15.0.2 cho công chúng. Trong đó bao gồm phần sửa lỗi từ phiên bản trước đó, đồng thời bổ sung các bản cập nhật bảo mật quan trọng dành cho iPhone / iPad. Bản cập nhật này bao gồm: Khắc phục lỗi khiến Ảnh được...
Top Bottom