ipados 16.3 rc

  1. HaiiDeas

    Apple phát hành bản cập nhật sớm của iOS 16.3 và iPadOS 16.3 (RC)

    Sau ba đợt thử nghiệm dành cho các nhà phát triển, hiện tại Apple đã tung ra "bản cập nhật sớm" của iOS 16.3 và iPadOS 16.3 dưới dạng RC (Release Candidate), nhằm kiểm tra tính ổn định trước khi phát hành chính thức vào tuần tới. Hiện tại, nếu như bạn đã tham gia chương trình thử nghiệm và cài...
Top Bottom